Barlog Capital - přepínač jazyka

BARLOG Capital > nabízíme

Barlog Capital se specializuje především na investice do podniků
(Private Equity / Venture Capital: buy-outs, mezzanine capital financing) formou navýšení jejich základního kapitálu, nebo převzetím kontrolního podílu na základním kapitálu a/nebo poskytnutím jiné finanční podpory.

Barlog Capital se rovněž podílí na obchodech s podniky, aniž by do nich přímo vstupoval.
Zprostředkovává nákup či prodej podniků mezi dvěma subjekty a poskytuje s tím související poradenství a služby. Barlog Capital může také prodávajícího, či kupujícího v průběhu celého akvizičního procesu zastupovat.
více >
Barlog Capital poskytuje komplexní finanční poradenství v oblastech optimalizace kapitálové struktury, provozního financování a řízení cash flow, Graf - Barlog Capital daňového a účetního poradenství a ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří zajišťuje i specializované právní poradenství.
více >
Barlog Capital nabízí investorům atraktivní zhodnocení volných peněžních prostředků při nízkém stupni rizika.
Náš manažerský tým dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků v porovnání s běžnými investicemi na peněžních a kapitálových trzích, neboť naše investiční strategie je vždy založena na důkladné analýze a výběru konkrétní investice.

Svěřené finanční prostředky zhodnocujeme investicemi do dvou typů portfolií:
> do podniků – vklady do základního kapitálu společností a/nebo poskytnutím půjček podnikům
> do nemovitostí a souborů pohledávek, obvykle zajištěných nemovitostmi.
více >