Barlog Capital - přepínač jazyka

BARLOG Capital > investice do podniku

Barlog Capital - investice do podniků
> nabízíme > investice do podniků

Barlog Capital - investice do podniků

S partnery - nositeli unikátního know-how, spoluzakládáme nové společnosti, jež mají předpoklady být na trhu úspěšné a vysoce rentabilní, a to za přijatelného rizika. V těchto společnostech požadujeme většinový, resp. kontrolní podíl. Naším přínosem do těchto projektů je financování počáteční fáze rozvoje těchto společností. Podílíme se také na nastavení základních firemních procesů a spolurozhodujeme o obchodních a marketingových strategiích. Pak ve vhodném okamžiku prodáváme náš podíl společníkům, nebo jiným finančním, či strategickým investorům.

Barlog Capital - investice do podniků

Do vybraných perspektivních podniků vstupujeme prostřednictvím akvizice stoprocentního, nebo většinového podílu. Tyto společnosti pak dále rozvíjíme, abychom zvýšili jejich výkonnost a tržní hodnotu, a mohli tak využívat jimi generované cash flow, nebo je prodat vhodnému strategickému investorovi.

Barlog Capital - investice do podniků

Formou přímého kapitálového vstupu, nebo poskytnutím úvěru, financujeme další rozvoj již zavedených společností – jejich restrukturalizaci nebo expanzi.

Barlog Capital - investice do podniků

Na základě svěřeného mandátu zastupujeme prodávajícího nebo kupujícího při prodeji podniku a poskytujeme veškeré služby s tím spojené.